Đi Một Vòng

Tác giả: Sinh Hoạt

1. Đi một vòng, đi thật nhanh, ta bước đi cho đều, một hai ba bốn bốn ba hai một. 2. Lui một vòng lui, thật nhanh, ta bước lui cho đều, một hai ba bốn bốn ba hai một. 3. Ra một vòng ra, thật nhanh, ta bước ra.

Bốn Ba Hai Một

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Mr.Boomba

Hôm nay tao chết thì sao? Đàn bà lê lết vì tao. Cặp loa phường gọi đúng tên mày rồi nên cố đứng lên và chào. Mắt ghệ mày cứ đâu đâu, còn mày nó *** thèm ngó. Giờ thì khó được giống hồi đó, bao lâu, mày đã *** còn lo.

Hai, Hai, Ba, Bốn

Tác giả: Vương Ý Huệ

Ca sỹ thể hiện: Trường Mần Non Tư Thục Đà Nẵng

Ông mặt trời thức dậy. Bé cũng thức cùng ông. Trời thật trong thật xanh. Gió vui cùng với bé. A! ha ha bạn ơi. Ta cùng vui tập nhé. Cùng thở đều thở đều. Tay vươn cao thật cao. Hai ba ba bốn bốn. Thể dục cho khỏe.

Bốn Mươi Năm Rồi Sao

Tác giả: Châu Đình An

Bốn mươi năm rồi sao. Bốn mươi năm rồi sao. Vẫn còn nhớ năm nào. Em đi trong nắng nhạt. Ai về đếm vì sao. Bốn mươi năm rồi sao. Bóng ngày tháng qua vèo. Mây trôi xa cuối trời. Lại cứ hỏi vì sao. Đêm đêm giấc chiêm.

1954 - 1975

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly; Ba Chéo - Apollo - KMS105 (Nghịch Compressor)

Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa. Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời. Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn, cha bỏ Sơn Tây. Dắt díu con thơ, vô sống nơi Biên Hòa.

1954 - 1975

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Vũ Khanh; Duy Quang; Elvis Phương; Khánh Ly; Ba Chéo - Apollo - KMS105 (Nghịch Compressor)

Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa. Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời. Một miền Bắc âm u, mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn, cha bỏ Sơn Tây. Dắt díu con thơ, vô sống nơi Biên Hòa. Dù là.

1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa. Chốn đã chôn nhau cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời. Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bỏ Sơn Tây. Dắt díu con thơ vô sống nơi Biên Hòa. Dù.

Chú Cò

Tác giả: Chu Minh

Ba bề bốn bên bờ vùng bờ thửa. Bốn bên ba bề một hôm. Một hôm chú cò đi ăn đêm. Đêm khuya giữa đồng lúa tốt (ơ). Lúa tốt ba bề bốn bên chú ta lạc lối đường về. Loay hoay, loay hoay chú giở văn tự ra xem. Ra xem chỉ.

Anh Em Ta Về

Tác giả: Tiến Lộc

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Tốp Ca; Hồng Trang

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè). Một, hai, ba, bốn, năm. Anh em ta về cùng nhau ta xum họp (nè). Năm, bốn, ba, hai, một. Một - đều chân bước nhé! Hai - quay nhìn nhau đi! Ba - cầm tay chắc nhé. Không.

Bốn Con Chuột

Tác giả: Chưa Biết

Bốn con chuột khiêng xác con mèo. Tò te tò tò te te tò Bốn con chuột khiêng xác con mèo. Tò te tò tò tí tí te Bốn con chuột khiêng xác con mèo. Tò te tò tò te te tò Bốn con chuột khiêng xác con mèo. Tò te tò tò tí tí.

50 Pages12345678910>»