Bốn Phương Trời

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Tuấn

Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết tình thân ái, trao cho nhau những gì thiết tha (2.

Bốn Phương Trời

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Tuấn

Bốn phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái. Trao cho nhau những lời thiết tha. 1..2...3...4... Bốn phương.

Bốn Phương Họp Mặt

Tác giả: Sinh Hoạt

Ca sỹ thể hiện: A Tân; Remix

Bốn phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết tình thâh ái. Trao cho nhau những gì mến thương. Trao cho nhau những gì mến.