Cô Tá Ngành Y

Tác giả: Nguyên Thị Hựu

Ca sỹ thể hiện: Thùy Thanh Mỹ

Hơ!bệnh viện chiều hôm sương giăng lặng lẽ.Thấp thoáng mái nhà dưới làn mây bay.Bước chân e nghe sao vội vã.E đi vào ca trực đêm nay. Vào ca trực đêm nay,trong đêm khuya lạnh giá,những căn bệnh hiểm nguy,thầy thuốc ko ngần.