Cánh Chim Trời

Tác giả: Linh Giang

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan

Tôi muốn thành cánh chim trời. Bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có giòng sông cũ, có lũy tre xanh. Tôi muốn thành cánh chim trời. Bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có người.

Cánh Chim Viễn Xứ

Tác giả: Linh Giang

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan; Nini

Tôi muốn làm cánh chim trời. Bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè. Có giòng sông cũ có lũy tre xanh. Tôi muốn thành cánh chim trời. Bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già. Có người.

Như Cánh Chim Trời

Tác giả: Lê Tín Hương

Ca sỹ thể hiện: Vô Thường; Duy Trác

Hoàng hôn về khi bóng nắng dần phai. Tiếng chim hót muộn màng gọi bầy lẻ loi. Chiều ơi, chiều về cho mây tím giăng đầy. Nhạt nhòa màu một thời gian. Không gian rũ buồn, giòng lệ nào tuôn. Ngày qua, ngày qua, với những.

Biệt Tăm Cánh Chim Trời

Tác giả: Nhạc Ngoại

Anh! Chính tôi, chính tôi, chính tôi khóc tôi đó anh ! Chính tôi, khóc tôi, ướt mi mỗi khi nhớ anh ! Chính tôi, thốt lên, lời ly biệt ly anh biết... **. Ôi, đớn đau, xót xa, biết bao cánh hoa nát tan. Lúc cơn.. gió.