Tình Đã Bay Cao

Tác giả: Nguyên Lãng

Ca sỹ thể hiện: Lệ Thu

Từng cánh gió nhẹ cuốn, từng chiếc lá vàng rơi. Cuộc tình xưa trên ấy, nay xót xa lên đầy. Như lá bay bay hoài. Tình yêu đem đến cho nhau những sầu. Dù hôm nay còn tôi, người đi trong cuộc vui. Giòng đời.

Tu Là Cội Phúc (Tân Cổ)

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Minh Cảnh

Ai nức nở quỳ bên chánh điện. Khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, nguyên do nào người muốn đi tu. Vui kinh kệ và quen mùi khổ hạnh. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả. Bởi làn phấn son còn in.

4 Pages<1234