Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

Tác giả: Song Ngọc

Ca sỹ thể hiện: Vũ Khanh; Thế Sơn; Xin Dấu Tên.

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó. Dấu tích hành thân. Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu, nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.