Lý Cây Bông 2

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Bông bông bông xanh ư ư. Thôi bông mà trắng kìa lại bông vàng. Bông mà lê tang tình bông lựu. Ờ i i i i i i i là hụê. Ơ ơ hụê hường ừ ư bông. Thôi lại nở bông ta là khuê. Ơ ơ hụê hường ừ bông. Bông thôi lại nở.

Lý Cây Đa

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Minh Tuyết; Cẩm Ly; Hà Phương; Loan Châu

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa. Rằng tôi lý ối a cây đa. Ai đem ôi à tính tang tình rằng. Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm. Rằng tôi lý ối a cây đa (láy). Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầng. Rằng.

Lý Cây Đa

Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ca sỹ thể hiện: Doremi 2007

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa. Rằng tôi lý ối a cây đa. Ai xui ôi à tính tang tình rằng. Cho cô mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm. Rằng tôi lý ối a cây đa. Chẻ tre đan nón kìa nón ơi ba tầm. Rằng tôi lý ối tầm ba.

Lý Cây Ổi

Tác giả: Dân Ca

Em hái ổi trên cây mân tím. Rằng em hái lựu trên cây đào xanh. Rằng em hái chanh trên cây mận đỏ. Rằng em hái lựu trên cây đào vàng. Ố tang tình tính ố lý tình tang. Tình tang ố lý ố lý tang tình. Em gánh lúa.

Lý Che Hường

Tác giả: Dân Ca

Trồng hường phải khéo che hường - hò ơ, ơ rằng ơ qua tu hỡi mà chè hương. Nắng che mưa đậy cho hường - hò ơ, ơ rằng ơ qua tu hỡi mà trổ bông. Lời 2:. Trồng hường bẻ lá che hường - hò ơ, ơ rằng ơ qua tu hỡi mà.

Lý Chim Quyên

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Thiên Trang; Phi Nhung; Mạnh Quỳnh

Chim quyên (huầy) ăn trái (huây). Nhãn (a nhãn) lồng. Nhãn (a nhãn) lồng. Ớ! con bạn mình ơi! Thia thia (huầy) quen chậu (huây). Vợ (ơ vợ) chồng. Vợ (ơ vợ) chồng. Ớ! con bạn quen.

Lý Chim Quyên 1

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Minh Vương; Lệ Thủy

Chim quyên quầy ăn trái quây nhãn lồng. Này nhãn lồng ơi con bạn mình ơi. Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non. Người cách xa cội nguồn này người cách xa cội nguồn. Ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn. Có gì.

Lý Chuồn Chuồn

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Chiều chiều ra đứng tây lầy tây tây lầu tây. Thấy cô tang tình gánh nước tưới cây tưới cây ngô đồng. Xui ai xui trong lòng trong lòng tôi thương thương cô tưới cây ngô đồng. Chiều chiều ra đứng tây lầy tây tây lầu.

Lý Con Cóc

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Trung Hậu & Hữu Thọ

Cóc chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu. Chàng Hiu nó bèn đi hỏi, nhái lắc đầu nàng lại chẳng ưng. Lắc đầu hổng ưng! Con Ếch ngồi ở sau lưng. Nó kêu là kêu cái "Ẹo!" Cái "Ẹo"! Biểu ưng, cái ưng cho rồi ! Cái ưng cho rồi.

Lý Con Cua

Tác giả: Dân Ca Nam Bộ

Ca sỹ thể hiện: Thanh Thuý

Bắt con cua bỏ vô mà trong giỏ. Nó kêu chàng hởi, nó kêu chàng ôi. Chàng đà an phận đủ đôi. Sao chẳng thương thân kiếp một mình. Vợ khó bơ vơ, Vợ khó bơ vơ. Nhớ thương ai thở than lời bội bạc. Cớ sao chàng hởi, cớ.