Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời

Tác giả: Lê Hựu Hà

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Loan Châu

Cười lên đi em ơi. Dù nước mắt rớt trên vành môi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười. Ta không cần cuộc đời. Toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Toàn những khoe khoang và.

Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời.

Tác giả: Lê Hựu Hà

Ca sỹ thể hiện: Nhã Phương

Cười lên đi em ơi! Dù nước mắt rớt trên vành môi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta vang tiếng cười. Ta không cần cuộc đời. Toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Toàn những khoe khoan và thấp.

Lien Khuc Phuong Hoang 2

Tác giả: Le Huu Ha

Lien khuc Phuong Hoang 2 (G). Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn Yêu em vì ta khinh khi dối gian. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời. Yêu em vì ta không tin ở trời. Tôi muốn mình tìm đến thiên.