Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Ngọc Lan; Đon Hồ

Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười. Đừng để tơ vương chôn trong mòn mỏi. Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng. Chuyện xưa cũ cho trôi.