Lời Trần Tình

Tác giả: Hàn Châu

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Hương Lan (trước 75); Phương Hồng Quế (trước 75); Tuấn Vũ; Băng Châu; Thúy Hà

Ngày tôi vào lính. Xa nhà nhớ bâng khuâng. Ngày tôi ra đơn vị. Chưa về thăm một lần. Đường hành quân gió cao. Mưa lạnh lưng đèo. Lời vui chưa nói cạn. Lời giã từ đã vang. Vì tôi nghiệp lính. Trên vùng đất hoang sơ.