Lá Biếc

Tác giả: Từ Huy

Ngồi giữa đám giữa đám rong rêu, thấy đời như đời như bọt

Con Đường Lá Biếc

Tác giả: Phạm Anh Dũng

Em có về ngang con đường lá biếc. Những buổi chiều phủ nắng nhẹ đôi vai . Nếu nghe tiếng chim kêu lời từ biệt. Thương dùm anh dấu vết gót chân nai. Vì thuở trước ngàn lần em qua đó. Mng yên bình theo lối sỏi ngây.