Mùa Thu Còn Đó

Tác giả: Châu Kỳ

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Julie Quang

Mùa thu ơi!, nghe nói rằng em đã chết. Mùa thu ơi! em còn đó hay chết rồi? Em còn đó, em còn đó hay chết rồi... Thu, em hãy nói, em hãy nói, nói đôi lời. Rằng mùa thu vẫn sống dài trên sông núi. Hồ thu xưa,trăng nhìn.