Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Bùi Anh Tuấn

Người yêu ơi ngoài kia mùa đông đã rơi. Lạnh không em, lẻ loi bàn tay rã rời. Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này. Để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi. Xin.