Người Đàn Ông Chân Thật

Tác giả: Minh Khang

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Trần Tâm

Kiếp con người không như người ta ước mong mà sống thiếu đi tình người. Ham danh lợi thù oán nhau để rồi khổ đau. Hãy yêu người như chính ta yêu mình để ngày mai sướng vui được nhiều. Sống ở đời chớ dối gian làm chi rồi.