Người Ở Lại Charlie

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Ca sỹ thể hiện: Thanh Lan; Duy Quang; Trường Vũ; Thế Sơn; Lâm Nhật Tiến; Lâm Thúy Vân; Ba Chéo - Bắc Chước Giọng Thập Niên 60s .

Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie. Anh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng. Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng. Này anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie. Anh! Vâng,