Sao Cũng Được

Tác giả: Binz

Ca sỹ thể hiện: Binz

Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở. Quang Lê nói như vậy. Nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ. Hát cho em, cả bầu trời hy vọng, đã vài lần anh tưởng vỡ. Bất kể khi nào em muốn về, cửa trái tim anh vẫn.