Thành Tâm Kính Phật image
Thành Tâm Kính Phật
Lượt nghe: 706.
Người tạo: NguoiDepDiamond (vào ngày 26 tháng 10 năm 2013).
Tiếng hát Nguyễn Tâm image
Tiếng hát Nguyễn Tâm
Lượt nghe: 12585.
Người tạo: Ác Mìn (vào ngày 18 tháng 3 năm 2011).
Với giọng ca rất truyền cảm và điêu luyện, Nguyễn Tâm đã chọn dòng nhạc Quê Hương làm sở trường.
Tâm Nguyện Theo Phật image
Tâm Nguyện Theo Phật
Lượt nghe: 1088.
Người tạo: NguoiDepDiamond (vào ngày 27 tháng 1 năm 2013).
Tâm Sự Người Lính Trẻ image
Tâm Sự Người Lính Trẻ
Lượt nghe: 331.
Người tạo: tuanctec (vào ngày 6 tháng 10 năm 2014).
Tâm Sự Người Lính Trẻ image
Tâm Sự Người Lính Trẻ
Lượt nghe: 40.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 9 tháng 5 năm 2021).
Tâm Sự Với Anh (Live) image
Tâm Sự Với Anh (Live)
Lượt nghe: 25.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 8 tháng 8 năm 2021).
Đưa Nhau Về Bến Tâm Linh image
Đưa Nhau Về Bến Tâm Linh
Lượt nghe: 814.
Người tạo: NguoiDepDiamond (vào ngày 24 tháng 12 năm 2012).
Khắc Cốt Ghi Tâm (Single) image
Khắc Cốt Ghi Tâm (Single)
Lượt nghe: 18.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 6 tháng 8 năm 2021).
Hương Thủy -Tâm sự đời tôi image
Hương Thủy -Tâm sự đời tôi
Lượt nghe: 5843.
Người tạo: Bách hóa HUY AN 0902528444 (vào ngày 24 tháng 8 năm 2012).
Tâm Sự Người Hát Nhạc Buồn image
Tâm Sự Người Hát Nhạc Buồn
Lượt nghe: 74.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 14 tháng 4 năm 2021).
8 Pages<12345678>