Tằm Vương Tơ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Giáng Tâm; Thanh Ngân; Thùy Dương; Hoàng Đăng Khoa; Trung Kiên; Hải Linh; Chí Thanh; Tú Sương; Diễm Thùy

Đêm đêm, dưới ánh đèn màu, xiêm y rực rở, vai tuồng hóa thân. Khóc cười, cười khóc người ơi, mong đem tiếng hát, lời ca cho đời. Vương mang, lấy kiếp cầm ca, thăng trầm bấy đổi, nhưng lòng chẳng nao. Rày đây, mai đó.