Mong Đời Ngậm Ngùi

Tác giả: Trần Tiến

Ca sỹ thể hiện: Quang Vinh & Thu Thuỷ; Elvis Phương; Lương Gia Huy & Vân Hà (Remix)

Tan trường tan trường. Tà áo tung bay tựa mây trắng. Tan trường tan trường. Chờ em đi ngang về lối này. Biết rằng tan trường. Thì em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi. Ngờ đâu em đi lề bên này. Anh ngồi bên này. Lòng.

Mong Đợi Ngậm Ngùi

Tác giả: Từ Huy

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết (beat); Ngọc Sơn; Như Mai & Duy Tường; Kenny Thái & Ngọc Huệ; Thế Sơn; Quang Vinh; Elvis Phương; HÒA HIỆP

Tan trường tan trường. Tà áo tung bay tựa mây trắng. Tan trường tan trường. Chờ em đi ngang về lối này. Biết rằng tan trường. Kìa em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi. Ngờ đâu em đi lề bên này. Anh ngồi bên này.

Tan Trường

Tác giả: Chưa Biết

Tan trường tan trường. Tà áo tung bay tựa mây trắng. Tan trường tan trường. Chờ em đi ngang về lối này. Biết rằng tan trường. Kìa em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi. Ngờ đâu em đi lề bên này. Anh ngồi bên này.