Tình Là Sợi Tơ

Tác giả: Anh Bằng

Ca sỹ thể hiện: Loan Châu; Đoàn Việt Phương; Ngọc Lan; Tuyết Thảo; Quốc Đại; Hiền Thục; Duy Quang; Kim Anh; Hong Thao; LạcQuan; Hiệp HK

Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em. Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu lỡ.