Trái Tim Đàn Bà

Tác giả: Đài Phương Trang

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hưng

Trái tim đàn bà, hồng thắm như hoa. Đắm say lòng người, nồng ấm thiết tha. Trái tim đàn bà, nhạy cảm sâu sa. Ngất ngây tuyệt vời, ngày đêm thiêu đốt ta. Trái tim đàn bà, đầy nét kiêu sa. Mấy ai nhịn được, ngầm chứa phong.