Người Lái Đò Thầm Lặng

Tác giả: Văn Sang

Ca sỹ thể hiện: Thúy Hiền

Hờ hờ hờ hớ. Hờ hờ hờ hơ. Hờ hờ hờ hớ hờ hớ hờ hơ. Hờ hờ hờ hớ. Hờ hờ hờ hơ. Hớ hơ…hơ hờ. Như những người lái đò thầm lặng, như dòng sông chở nặng phù xa. Như bài hát không lời để suốt đờ bên trang giáo án. Như cánh buồn.