999 Đóa Hồng

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)

Ca sỹ thể hiện: Quách Tuấn Du; Lam Trường; Cẩm Ly; Nhật Tinh Anh; Lý Hải

Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay. Vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy. Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài. Anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Bóng trăng ngày xưa, với khung trời anh.

999 Đóa Hoa Hồng

Tác giả: Chưa Biết

Vắng anh chiều nay. Áng mây nhẹ theo gió bay. Vương vấn đâu đây. Điệu buồn nhung nhớ dâng đầy. Nắng đã nhạt phai. Trên con đường nghiêng bóng dài. Anh mãi yêu em trong kỉ niệm. Bóng trăng ngày xưa. Với khung trời em ước.