8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Em (8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Anh)

Tác giả: Nhất Trung

Ca sĩ: Kyo Krband

Ca sĩ khác: Tim

Ngày tháng, trôi qua, anh phải sống 1 mình anh. Ngày tháng, trôi qua, anh phải sống không có em. Người có biết anh nhớ em nhiều nhiều lắm em biết không. Người ơi em ở đâu trả lời anh. Ngày tháng, trôi qua, anh phải sống.

Giá Lạnh

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Kyo Krband

Từng ngày dài lạnh khi đêm đông. Ngày mưa kia ơi sao không cho hơi ấm ai từng đêm. Nhìn từng hạt mưa nhẹ rơi trên vai. Ngồi mong chờ ai chờ người sẽ đến đây ngày mai. Mùa mưa lại đến đêm đông thêm lạnh. Không một hơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Kyo Krband