Tiêu đề bài hát Ca sĩ
Thu Hát Cho Người Anh Ngọc (Trước 75)
Góc Khuất Ban Gia (TkUSB + MIBOX Analog Out + X32 Link Stereo + D1965)
Lý Con Cóc Trung Hậu & Hữu Thọ
Gia Tài Của Nó Đặng Thế Luân & Băng Tâm (Kiếp Mồ Côi)
Ca Dao Tình Mẹ Hoàng Duy (Kiếp Mồ Côi)
Hai Đứa Giận Nhau Mạnh Quỳnh (Nhạc Trữ Tình)
Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi Mạnh Quỳnh (Nhạc Quê Hương)
Anh Về Tình Đẹp Quê Hương Chế Thanh & Châu Ngọc Linh (Nhạc Quê Hương)
Tình Em Tháp Mười Lê Sang (Nhạc Quê Hương)
Đám Cưới Người Ta Minh Luân (Nhạc Trữ Tình)
Show More