Nhạc Trịnh Công Sơn

Lượt nghe: 8824.   

Album tạo bởi AcMin vào ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Tiểu sử nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.