Dàn Đồng Ca Mùa Hạ

Tác giả: Minh Châu

Ca sĩ: Thiếu Nhi Thái Nguyên

Chẳng nhìn thấy ve đâu chỉ râm ran tiếng hát. Bè trầm hoà bè cao trong mầu lá xanh dầy. Tiếng ve ngân trong veo đung đưa rặng tre ngà. Lời dịu dàng yêu thương mang bao điều tha thiết. Lời ve ngàn da diết xe sợi chỉ âm.

danh sách bài hát của ca sĩ Thiếu Nhi Thái Nguyên