Nha Trang Ngày Về

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Xây Dựng Nông Thôn

Ca sĩ khác: Tuấn Ngọc; Như Mai; Phương Trâm; NguoiDepDiamond; Thiên Kim; Bằng Kiều; Khánh Ly; Khánh Hà

Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya. Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió. Tôi xây lại mộng mơ năm nào. Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau. Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay. Đêm nay còn cát.

danh sách bài hát của ca sĩ Xây Dựng Nông Thôn