Nhạc sến Chế Linh tuyển chọn

Lượt nghe: 350100.   

Album tạo bởi DoThanhDat vào ngày 1 tháng 2 năm 2011.

Chế Linh is number one