Bài Hát ABC (Alphabet Song)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Toonbo

Ca sĩ khác: Disney; Chưa Biết

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S and T U V W X and Y and Z. I just sang my A B C Now is your turn to follow me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S and T U V W X and Y and Z. Nào cùng tôi hát A B C có nhớ chưa hát.

danh sách bài hát của ca sĩ Toonbo