Việt Nam! Việt Nam!

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Hoà Ca

Ca sĩ khác: Ban Hoa Xuân; Hợp Ca - ASIA; Hợp Xướng; Ngàn Khơi

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoà Ca