Lý Dĩa Bánh Bò

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Bảo Trân, Gia Linh, Truc Ly, Lan Vy

Hai tay bưng dĩa í a bánh bò. Giấu cha giấu mẹ chân đi khe né tối trời sợ té lén đem cho trò i i i i i trò là trò đi thi i i i trò trò tình tính tang tang là trò là trò đi thi i i i.

danh sách bài hát của ca sĩ Bảo Trân, Gia Linh, Truc Ly, Lan Vy