LK Nước Mắt Mùa Thu & Mùa Thu Chết

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Lệ Thu & Hoàng Anh Thư

Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều. Hàng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu. Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo. Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ réo tên người đời quên. Nước mắt mùa Thu khóc than triền miên. Nước mắt.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Anh Thư