Hai, Hai, Ba, Bốn

Tác giả: Vương Ý Huệ

Ca sĩ: Trường Mần Non Tư Thục Đà Nẵng

Ông mặt trời thức dậy. Bé cũng thức cùng ông. Trời thật trong thật xanh. Gió vui cùng với bé. A! ha ha bạn ơi. Ta cùng vui tập nhé. Cùng thở đều thở đều. Tay vươn cao thật cao. Hai ba ba bốn bốn. Thể dục cho khỏe.

danh sách bài hát của ca sĩ Trường Mần Non Tư Thục Đà Nẵng