Xin Chúa Ngự Trị Lòng Con

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Ca Sĩ Minh Đan (Lời :PBĐCÔNG)

Tình Yêu Chúa nghìn trùng ... Đoàn con mau tới tôn sùng thánh tâm. Tình yêu Thiên- Chúa bao la / bao dung. Đoàn con khấn ước thiết tha nguyện cầu. CON KÍNH DÂNG CHÚA TÂM HỒN CON .. CON KÍNH DÂNG CHÚA THỂ XÁC CON. CUỘC.

danh sách bài hát của ca sĩ Ca Sĩ Minh Đan (Lời :PBĐCÔNG)