Tình Học Sinh

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Ngoc Hai

Tình học sinh ghi bằng nét đan thanh. Xinh đẹp như bức tranh tình học sinh. Như dòng nước bao la như ngàn đóa hoa. Đôi lần thấy buồn vì từ khi đến trường. Chia sớt bao tình thương tha thiết. Bên học đường rồi hè sang.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngoc Hai