Khúc Ca Thpt Chuyên Đại Học Vinh

Tác giả: Lê Thống Nhất

Ca sĩ: Thầy Cô Và Học Sinh & THPT Chuyên Đại Học Vinh

Trường Chuyên Đại học Vinh. Nhớ những người thầy chẳng thể nào quên. Trường Chuyên Đại học Vinh. Nhớ những người bạn một thời hoa niên. Trường Chuyên Đại học Vinh. Trong mỗi trái tim chan chứa ân tình. Trường Chuyên Đại.

danh sách bài hát của ca sĩ THPT Chuyên Đại Học Vinh