Vệt Đắng...

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Ns.BầuC

Ca sĩ: Ylinh ( Hòa Âm : Hoangminh Dan)

Ca sĩ khác: Minh Dan

Vệt đắng /cho ta /những giọt /sầu buồn -. Vệt đắng/ cho ta/ những sợi/ buồn sầu. Giờ còn chi nữa đâu____. Vệt đắng/ cho ta /những giọt/ tủi hờn. Vệt đắng/ cho ta _những sợi /buồn sầu. Giờ còn chi /nữa đâu - còn chi nữa đâu.

danh sách bài hát của ca sĩ Ylinh ( Hòa Âm : Hoangminh Dan)