Một Khi Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Đan Thùy

Yêu là khi chỉ nhìn thấy một người. Duy nhất một người trên mặt đất này. Yêu là khi có đánh mất tất cả. Cũng sẽ giữ lại bóng hình anh. Chẳng cần biết quá khứ xa xưa anh đã từng làm đau ai chưa. Em biết em sẽ nhiều đớn.

danh sách bài hát của ca sĩ Đan Thùy