Các tác phẩm của Viễn Châu (tân cổ)

Tổng số có 12 tác phẩm. Sắp xếp theo
Tề Thiên Đại ThánhBài này có nhạc nghe
Tác giả: Viễn Châu (tân cổ)
Ca sĩ thể hiện: Văn Hường
Núi Qua Quả sinh Tề Thiên Đại Thánh. Nay bị đè dưới ngọn Ngũ Hành Sơn. Bớ Đường tăng, hãy cứu mạng Lão Tôn. Gỡ phức đạo bùa linh đang yểm trấn. (Vọng cổ). Đường Tăng ơi! Hãy lấy đức từ bi ra ơn cứu mạng. Bởi Ngũ
THOẠI KHANH – CHÂU TUẤNBài này có nhạc nghe
Tác giả: Viễn Châu (tân cổ)
Ca sĩ thể hiện: Phượng Mai; Chưa Biết; Thanh Thanh Hoa; Hương Lan
Nói lối:. Ai nức nở với giọng đàn Tư Mã. Nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh lùng rơi. Đàn làm chi buồn lắm Thoại Khanh ơi! Tay ray rứt bồi hồi sa ngấn lệ. VỌNG CỔ:. Câu 1:. Cầm chiếc đàn lên nghiêng vai cõng mẹ tìm