Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 3996
Bông Hông Cai Ao 31 6667
Nhạc Đỏ 31 15857
Xuân Yêu Thương 63 24108
Nhạc Xưa Và Nay 204 20911