Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4580
Bông Hông Cai Ao 31 7609
Nhạc Đỏ 31 19105
Xuân Yêu Thương 63 27183
Nhạc Xưa Và Nay 204 27028