Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4077
Bông Hông Cai Ao 31 7082
Nhạc Đỏ 31 17194
Xuân Yêu Thương 63 24609
Nhạc Xưa Và Nay 204 22875