Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4060
Bông Hông Cai Ao 31 6979
Nhạc Đỏ 31 16844
Xuân Yêu Thương 63 24480
Nhạc Xưa Và Nay 204 22376