Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4688
Bông Hông Cai Ao 31 7941
Nhạc Đỏ 31 20388
Xuân Yêu Thương 63 29838
Nhạc Xưa Và Nay 204 29256