Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4724
Bông Hông Cai Ao 31 8061
Nhạc Đỏ 31 20720
Xuân Yêu Thương 63 29988
Nhạc Xưa Và Nay 204 29830