Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4019
Bông Hông Cai Ao 31 6791
Nhạc Đỏ 31 16260
Xuân Yêu Thương 63 24273
Nhạc Xưa Và Nay 204 21437