Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4773
Bông Hông Cai Ao 31 8223
Nhạc Đỏ 31 21078
Xuân Yêu Thương 63 30195
Nhạc Xưa Và Nay 204 30520