Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4121
Bông Hông Cai Ao 31 7291
Nhạc Đỏ 31 17791
Xuân Yêu Thương 63 24836
Nhạc Xưa Và Nay 204 23700