Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4191
Bông Hông Cai Ao 31 7453
Nhạc Đỏ 31 18459
Xuân Yêu Thương 63 25143
Nhạc Xưa Và Nay 204 24521