Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4881
Bông Hông Cai Ao 31 8315
Nhạc Đỏ 31 21314
Xuân Yêu Thương 63 30448
Nhạc Xưa Và Nay 204 31065