Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 3004
Lệ Hằng 16 1713
Phượng Mai 5 2570
Cổ Nhạc 6 6918
Ngọc Lan 131 186294