Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2948
Lệ Hằng 16 1698
Phượng Mai 5 2554
Cổ Nhạc 6 6900
Ngọc Lan 131 184895