Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2556
Lệ Hằng 16 1539
Phượng Mai 5 2390
Cổ Nhạc 6 6707
Ngọc Lan 131 165310