Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2503
Lệ Hằng 16 1523
Phượng Mai 5 2361
Cổ Nhạc 6 6666
Ngọc Lan 131 162405