Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2803
Lệ Hằng 16 1657
Phượng Mai 5 2496
Cổ Nhạc 6 6833
Ngọc Lan 131 177772