Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2702
Lệ Hằng 16 1592
Phượng Mai 5 2450
Cổ Nhạc 6 6777
Ngọc Lan 131 171759