Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2907
Lệ Hằng 16 1682
Phượng Mai 5 2539
Cổ Nhạc 6 6879
Ngọc Lan 131 182791