Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2391
Lệ Hằng 16 1489
Phượng Mai 5 2317
Cổ Nhạc 6 6617
Ngọc Lan 131 157622