Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2464
Lệ Hằng 16 1516
Phượng Mai 5 2344
Cổ Nhạc 6 6645
Ngọc Lan 131 160776