Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 3051
Lệ Hằng 16 1740
Phượng Mai 5 2588
Cổ Nhạc 6 6946
Ngọc Lan 131 187689