Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2633
Lệ Hằng 16 1558
Phượng Mai 5 2411
Cổ Nhạc 6 6741
Ngọc Lan 131 168053