Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 2863
Lệ Hằng 16 1674
Phượng Mai 5 2523
Cổ Nhạc 6 6859
Ngọc Lan 131 180564