Lượn Tròn Lượn Khéo

Tác giả: Văn Chung

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 8392 lần.  

A chim bay chim bồ câu trắng
a chim bay trên nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
kìa đàn chim bay bay lượn vòng quanh quanh.

Lượn tròn lượn khéo khéo
cho tay múa em đều em dẻo dẻo
Lượn tròn lượn khéo khéo
cho chân bước em đều em khéo
Em bước lượn vòng chân
lượn vòng chân bước đều.

Nghe nhạc.
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video