Những album tạo bởi ethjayle (16 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hong Wedding 10 407
Ngo's Engagement 15 336
Fathers Day Event 9 616
Nhac Ve Chien Tranh 9 2621
Nhac hay Cua Kasim 16 1099
Mothers Day 11 818
Nhac Tay 2 656
July Event 6 1072
Bang Kieu Hay Nhat 16 1816
T H E B E S T O F Q U A N G D U N G 3 486
Tinh Cha 6 3053
Wedding Songs 26 1759
Vĩnh Thuyên Kim 21 2746
Cau Von Co 7 1134
Nhac Nhau 12 3255
Tinh Yeu 48 4795