A Certain Smile

Tác giả: Chưa Biết
Dreamin' away far from over
Don't know how to say
I need you today
Time never stays and so we must go on
But my life ain't comin' through when I'm not with you
A certain laughter a certain smile
They pass my thoughts for a single while
And they all lead me to longing for you
Each time I close my eyes I dream of you every single minute everything you do
Oh why I can't help thinkin' about you
All these words I say hope they get to you
It's never too late to say I miss you
Time never stays and so we must go on
But my life ain't comin' through if I'm not with you
A certain laughter a certain smile
They pass my thoughts for a single while
And they all lead me to longing for you
Each time I close my eyes I dream of you every single minute everything you do
Oh why I can't help thinkin' about you
Each time I close my eyes all I see is you every single moment everything you do
Oh why I can't help a dreamin' about you

A certain laughter a certain smile
They pass my thoughts for a single while
And they all lead me to longing for you
Each time I close my eyes I dream of you every single minute everything you do
Oh why I can't help thinkin' about you
Each time I close my eyes I dream of you every single minute everything you do
Oh why I can't help thinkin' about you
A certain laughter a certain smile
They pass my thoughts for a single while
And I can't help dreamin' about you
Each time I close my eyes
I can't help thinkin' about you

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1586 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4