Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1190
CHÀO XUÂN 2014 40 3110
TÌNH KHÚC TANGO 6 2634
nhac trẻ 21 1829
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 6300
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 88268
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 7994
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 10076
YÊU NHẠC.com 37 3497