Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1115
CHÀO XUÂN 2014 40 2815
TÌNH KHÚC TANGO 6 2524
nhac trẻ 21 1647
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 5645
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 76514
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 6950
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 9108
YÊU NHẠC.com 37 3115