Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1141
CHÀO XUÂN 2014 40 3031
TÌNH KHÚC TANGO 6 2570
nhac trẻ 21 1735
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 5951
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 82693
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 7417
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 9508
YÊU NHẠC.com 37 3310