Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1231
CHÀO XUÂN 2014 40 3153
TÌNH KHÚC TANGO 6 2705
nhac trẻ 21 1882
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 6521
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 91645
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 8374
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 10436
YÊU NHẠC.com 37 3599