Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1034
CHÀO XUÂN 2014 40 2670
TÌNH KHÚC TANGO 6 2388
nhac trẻ 21 1452
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 4765
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 59925
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 5578
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 8121
YÊU NHẠC.com 37 2689