Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1077
CHÀO XUÂN 2014 40 2738
TÌNH KHÚC TANGO 6 2464
nhac trẻ 21 1562
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 5151
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 68312
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 6288
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 8545
YÊU NHẠC.com 37 2907