Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1280
CHÀO XUÂN 2014 40 3179
TÌNH KHÚC TANGO 6 2732
nhac trẻ 21 1922
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 6636
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 92967
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 8553
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 10584
YÊU NHẠC.com 37 3630