Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trữ tình lính chiến 30 545
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1385
CHÀO XUÂN 2014 39 3497
TÌNH KHÚC TANGO 6 2895
nhac trẻ 21 2136
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 7488
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 99889
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 9713
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 11658
YÊU NHẠC.com 37 3972