Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1046
CHÀO XUÂN 2014 40 2678
TÌNH KHÚC TANGO 6 2405
nhac trẻ 21 1470
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 4866
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 61895
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 5745
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 8223
YÊU NHẠC.com 37 2733