Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1097
CHÀO XUÂN 2014 40 2777
TÌNH KHÚC TANGO 6 2483
nhac trẻ 21 1602
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 5337
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 72628
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 6585
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 8799
YÊU NHẠC.com 37 3003