Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1215
CHÀO XUÂN 2014 40 3135
TÌNH KHÚC TANGO 6 2658
nhac trẻ 21 1858
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 6397
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 89973
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 8162
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 10260
YÊU NHẠC.com 37 3542