Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1063
CHÀO XUÂN 2014 40 2701
TÌNH KHÚC TANGO 6 2424
nhac trẻ 21 1515
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 4974
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 64233
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 5969
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 8328
YÊU NHẠC.com 37 2800