Những album tạo bởi NGUYEN HUNG (9 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
TRÚC PHƯƠNG NHẠC 6 1166
CHÀO XUÂN 2014 40 3086
TÌNH KHÚC TANGO 6 2600
nhac trẻ 21 1789
TÌNH CA TÂY NGUYÊN 20 6160
ALBUM NHẠC SẾN bolero 31 85856
TÌNH CA LÍNH TRƯỜNG SƠN 15 7749
NHẠC TIỀN CHIẾN HAY. com 42 9845
YÊU NHẠC.com 37 3405