In The Shadows

Tác giả: Chưa Biết
NO SLEEP
NO SLEEP UNTIL I AM DONE
WITH FINDING THE ANSWER
WON'T STOP
WON'T STOP BEFORE I FIND
A CURE FOR THIS CANCER
SOMETIMES
I FEEL I GOING DOWN
AND SO DISCONNECTED
SOMEHOW
I KNOW THAT I AM HAUNTED
TO BE WANTED
I'VE BEEN WATCHING
I'VE BEEN WAITING
IN THE SHADOWS ALL MY TIME
I'VE BEEN SEARCHING
I'VE BEEN LIVING
FOR TOMORROWS ALL MY LIFE
IN THE SHADOWS
IN THE SHADOWS
THEY SAY
THAT I MUST LEARN TO KILL
BEFORE I CAN FEEL SAFE
BUT I
I RATHER KILL MYSELF
THEN TURN INTO THEIR SLAVE
SOMETIMES
I FEEL THAT I SHOULD GO
AND PLAY WITH THE THUNDER
SOMEHOW
I JUST DON'T WANNA STAY
AND WAIT FOR A WONDER
I'VE BEEN WATCHING
I'VE BEEN WAITING
IN THE SHADOWS ALL MY TIME
I'VE BEEN SEARCHING
I'VE BEEN LIVING
FOR TOMORROWS ALL MY LIFE
LATELY I BEEN
WALKING WALKING IN CIRCLES
WATCHING WAITING FOR SOMETHING
FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME
COME TAKE ME HIGHER
I'VE BEEN WATCHING
I'VE BEEN WAITING
IN THE SHADOWS ALL MY TIME
I'VE BEEN SEARCHING
I'VE BEEN LIVING
FOR TOMORROWS ALL MY LIFE
I'VE BEEN WATCHING
I'VE BEEN WAITING
I'VE BEEN SEARCHING
I'VE BEEN LIVING
FOR TOMORROWS
IN THE SHADOWS
IN THE SHADOWS
I'VE BEEN WAITING
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 573 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4