Mary Had A Little Lamp

Tác giả: Chưa Biết

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2085 lần.  

Mary had a little lamb little lamb little lamb
Mary had a little lamb
Its fleece was white as snow
And everywhere that
Mary went
Mary went
Mary went
Everywhere that
Mary went
The lamb was sure to go
It followed her to school one day
School one day school one day
It followed her to school one day
Which was against the rules

Nghe nhạc.
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video