Me And You

Tác giả: Chưa Biết
You've been waiting so long
I'm here to answer your call
I know that
I shouldn't have had you waiting at all
I've been so busy, but I've been thinking about what I wanna do with you
I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
They heard I was good, they wanna see if it's true
They know you're the one
I wanna give it to
I can see you want me too
Now, it's me and you
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like it
It's me and you, now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me how you like it
I was waiting for you to tell me you were ready
I know what to do, if only you would let me
As long as you're cool with it,
I'll treat you right
Here is where you wanna be
I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
They heard I was good, they wanna see if it's true
They know you're the one
I wanna give it to
I can see you want me too
And now, it's me and you
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like it
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me how you like it
Baby, I'll love you all the way down
Get you right where you like it,
I promise you'll like it
Just relax and let me make that move
Keep it between me and you
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby tell me how you like it
It's me and you
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby tell me how you like it
It's me and you
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1784 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4