Tomorrow

Tác giả: Barbra Streisand
The sun will come out tomorrow
Bet your bottom dollar that tomorrow
There will be the sun just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow
Till there's none
When I'm stuck with the day that's gray and lonely
I'll just stick out my chin and grin
And I'll say the sun will come out tomorrow so you gotta hang on till tomorrow
Come what may tomorrow tomorrow
I'll love you tomorrow you're always a day away
Just a day away
The sun will come out tomorrow
Bet your bottom dollar that tomorrow there will be sun just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow
Till there's none when I'm stuck with the lady that's grey and lonely
I'll just stick out my chin and grin
And I'll say the sun will come out tomorrow so you gotta hang on till tomorrow come what may tomorrow tomorrow
I love you tomorrow
You're always a day away just a day away the sun will come out tomorrow so you gotta hang on till tomorrow come what may tomorrow tomorrow
I love you tomorrow
You always a day away just a day away you just a day away well well you are just a day away take away my sorrows just a day away
I know the sun will come out tomorrow yeah just a day away
It's always shinning
Well well just a day away to all the fog and pollution
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 13751 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4